Vertrouwenspersoon

Zwemmen is een sport waarbij sporters kwetsbaar kunnen zijn. Het bestuur en de trainers van ZDF ondersteunen de zwemsporters en dragen zorg voor een veilig zwemklimaat.

Nieuwe trainers starten pas met hun taak nadat ze met minimaal twee bestuursleden een gesprek hebben gehad, waarin hun geschiktheid voor de rol wordt beoordeeld. Indien van toepassing, checkt het bestuur de referenties van de nieuwe trainer. Ook dient iedere trainer een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Dit geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Alle trainers dienen zich te houden aan onze gedragsregels die te vinden zijn op de pagina preventief gedragsbeleleid.

Leden van ZDF kunnen met klachten over of signalen van ongewenst gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon, Lieske Smeekens (06-49722195). Alle meldingen worden zorgvuldig behandeld. De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.