Begin van het seizoen is er binnen de KNZB gesproken over de toekomst van de OWKW's. De nieuwe seizoenplanning was daartoe de aanleiding. Er zijn toen plannen gemaakt om in de periode van mei tot juli drie wedstrijden te zwemmen.

Helaas moeten we nu vaststellen dat er bij nader inzien binnen een aantal verengingen onvoldoende belangstelling is voor de organisatie en deelname aan deze wedstrijden.

Er blijft wel één datum staan, namelijk 2 juli 2017. Hieronymus zal op deze dag i.p.v. van de laatste OWKW wedstrijd de jaarlijkse zomerwedstrijd organiseren. Deze wedstrijd is zowel voor recreanten als voor startvergunninghouders dus lijkt het ons leuk om met een grote groep naar deze wedstrijd te gaan. Verdere informatie hierover volgt nog.