Contributie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 30 maart 2022.

Contributiebedragen per kwartaal

 Incasso*Geen incasso
Jeugd recreanten€ 45,00
Jeugd wedstrijdzwemmen€ 45,00
Volwassenen trimzwemmen€ 39,00€ 40,00
Inschrijfgeld (eenmalig)€ 5,00 

* Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.

Gezinskorting

Bij twee of meer leden uit een gezin ontvangt het 2e (en volgende) gezinslid een gezinskorting van € 4,00 per kwartaal.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden. Opzeggen kan per kwartaal. Het opzeggen kan per e-mail (info@zwemverenigingdeflippers.nl) of door het stopzetten van de machtiging (inleveren rode machtigingskaart bij de penningmeester).

Jeugd wedstrijdzwemmen

Wil je naast de trainingen ook aan competitiewedstrijden deelnemen? Dan heb je een startvergunning nodig. De kosten van een KNZB startvergunning zijn niet opgenomen in de basiscontributie. De kosten voor de startvergunning worden jaarlijks in het 1e half jaar doorbelast.

In overleg met je trainer kun je een startvergunning aanvragen. De startvergunning wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Als je besluit om geen wedstrijden meer te spelen, moet je de startvergunning voor 1 juni of 1 december opzeggen per e-mail (info@zwemverenigingdeflippers.nl).

Buiten de competitiewedstrijden om worden door de zwemverenigingen in de regio ook diverse andere wedstrijden georganiseerd, zoals circuitwedstrijden en limietwedstrijden. De organiserende vereniging brengt hiervoor kosten in rekening. Deze kosten vallen niet onder de contributie en worden één keer per jaar doorbelast naar de betreffende deelnemers.